یافتن محصولات و سرویس ها


راه اندازی روتر Hetzner
1,000,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی سرور آپدیت ESET
1,500,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی سرور دانلود
1,000,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی سرویس های MikroTik
500,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی مجازی ساز KVM
2,000,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی مجازی ساز Xen
2,000,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی میل سرور برای ارسال انبوه
1,000,000 ریال به صورت یک بار

راه اندازی کش سرور Varnish
1,000,000 ریال به صورت یک بار

نصب و کانفیگ cPanel
2,000,000 ریال به صورت یک بار

نصب و کانفیگ DirectAdmin
2,000,000 ریال به صورت یک بار

نصب و کانفیگ ISPConfig
2,000,000 ریال به صورت یک بار

نصب و کانفیگ VestaCP
2,000,000 ریال به صورت یک بار

پشتیبانی سرور اختصاصی لینوکس
3,000,000 ریال ماهانه

پشتیبانی سرور مجازی لینوکس
2,000,000 ریال ماهانه